Proirańska, antyizraelska polityka zagraniczna Niemiec

Niemcy poddają się prawu szariatu

Miesiąc islamu i wielokulturowości w Niemczech: Październik 2016

Donald Trump i powrót europejskiego antyamerykanizmu

Donald Trump wzmacnia europejski ruch antyestablishmentowy

Rumunia: Pozew przeciwko budowie megameczetu w Bukareszcie

Niemieckie ulice popadają w bezprawie

Kryzys gwałtów dokonywanych przez migrantów w Niemczech

Niemcy masowo wyjeżdżają z kraju

Niemcy importują małżeństwa dzieci